Despre o nouă impostură academică, sforării manageriale și vechi complicități rușinoase

Domnule Rector al Universității de Vest,
Prof. dr. Marilen Pirtea,

Subsemnatul, Prof. Dr. Marcel Tolcea, profesor la Facultatea de Filosofie, Șțiințe Politice și ale Comunicării, prin prezenta, vă rog să aprobați ca, începând in luna iulie a.c., să fac parte din toate comisiile de doctorat sau de ocupare a posturilor didactice de la toate facultățile Universității de Vest.
Chiar dacă o asemenea cerere vă poate face să credeți că nu sunt în toate facultățile (sic!) mintale, vă atrag atenția că precedentul incompetenței academice perfecte a fost creat de două dintre colegele noastre: Doamna Conf. dr. Dana Percec, decanul Facultății de Litere, și Doamna conf. dr. Valy Ceia, prodecanul aceleiași facultăți.
Dacă distinsele doamne au acceptat să facă parte dintr-o comisie de angajare a șefului de secție de la Muzeul de Artă, la finele lunii iunie a.c., fără să aibă nicio legătură cu domeniul, socotesc că și eu pot face cu succes unei prezențe în orice comisie din cadrul UVT.
Cu cele mai bune gânduri,
Prof. dr. Marcel Tolcea

Știu că sunteți nedumeriți după citirea acestei, desigur, ipotetice adrese către Rectorul UVT.
Și totuși, cred că, în cazul concursului organizat astfel de managerul Neumann, avem de-a face cu un abuz din exact aceeași familie de abuzuri ca referatele universitarilor la cărțile de așa-zisă cercetare științifică ale deținuților.
O impostură dublată, de această dată, de o batjocorire a calității de universitar. Care este folosită, la fel cum au fost folosite referatele universitarilor, pentru a valida un concurs. Un concurs strâmb și ridicol manipulat, conform unei minime logici, de Prof. dr. Victor Neumann, managerul Muzeului de Artă. Căci de ce ai dori să ai în comisie asemenea membri total habarniști decât pentru a putea da mai ales subiecte din propria operă istorică fără nicio legătură cu acest post, cu muzeografia, cu arta în general?
Sigur, nu aș vrea să se înțeleagă, din cele de mai sus, că aș intenționa să arunc vreo umbră asupra calităților intelectuale și competențelor colegelor de la UVT. Nici vorbă. Vreau doar să le amintesc că unii dintre colegi au spus nu unei asemenea oferte și, mai ales, că buna reputație se câștigă greu, dar se poate pierde într-o clipită.
Și, evident, aș vrea să zăbovesc o clipită asupra faptului că faptele noastre individuale (chiar cele făcute tiptil!) nu ne reprezintă doar pe noi, ci și, fatalmente, trag spre ele imaginea UVT. A mediului universitar de fapt. Unde, sper, ne mândrim cu ceea ce suntem.
Nu în ultimul rând, sunt curios cum a fost aprobată o asemenea comisie ridicolă de către Consiliul Județean Timiș, de către Comisia de Cultură al cărei șef a fost dl Adrian Negoiță, sindicalist de COMTIM și proaspăt absolvent la UVT, de un an.

Cât de mic e CV-ul lui Adrian Negoiţă, preşedintele Comisiei Judeţene de Cultură, de nu îl vede Bojin?

Stimate Domnule dr. Titu Bojin,

Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş

 

Urmare a solicitării făcute către instituţia pe care o conduceţi, în procesul deschis de subsemnatul CJ Timiş, vă rog să trimiteţi urgent către autorităţile în drept CV-ul întreg sau chiar mici confeti din CV-ul dlui Adrian Negoiţă, membru marcant al culturii şi sportului timişorean în calitatea sa de Preşedinte al Comisiei judeţene de Cultură şi Sport a judeţului Timiş.

Urmare a cererii făcute prin avocat, am primit toate CV-urile, cu excepţia celui al D-nului Negoiţă.

Fac apel la Dv. fiindcă din diversele CV-uri ale numitului Negoiţă nu rezultă cu prea multă convingere cum că Domnia sa ar avea studii superioare, iar din informaţiile pe care le-am obţinut reiese că ar fi acum la capătul unor strălucite studii de 3 ani în sociologie.

După cum ştiţi deja, documentul îmi este necesar în procesul pe care l-am deschis în urma evaluării mele de la Muzeul de Artă, în 2012, de către o comisie între ai cărei membri s-a aflat şi studentul de anul I, Adrian Negoiţă.

Deşi amândoi ştim foarte bine  – din perspective diferite, e drept – că totul este posibil în România, vă rog, totuşi, domnule dr. Bojin, să îmi comunicaţi CV-ul studentului Negoiţă, eu personal nefiind interesat nici de frecvenţa, nici de notele studentului Negoiţă.

Vă promit, la schimb, că o rezolvare pozitivă şi rapidă a Dv. îl va scuti de prezenţa mea pe sus-numitul la examenul de susţinere a diplomei, dat fiind faptul că un asemenea examen este public.

Cu cele mai bune gânduri,

Prof. univ. dr. Marcel Tolcea